اهداف و فعالیت های انجام شده در این واحد

لیست خدمات و تعرفه های بیماران خارجی

خدمات بخش واحد بین الملل بیمارستان شفا خرم آباد

ivf

حداقل تعرفه:
6000000

پزشکان IPD

ارتباط با IPD

گالری تصاویر

ارسال پیام به IPD