نام و نام خانوادگی  
تلفن همراه  
توضیحات
رزومه
فایل رزومه خود را زیپ کنید و در این قسمت آپلود کنید تا زمانی که چراغ به رنگ سبز نشده است از ثبت خودداری کنید حجم فایل ارسالی نباید بیشتر از 2 مگابایت باشد