تیم پزشکی بیمارستان فوق تخصصی شفا

دکتر الهام علی حسینی

جراح متخصص زنان و زایمان

دکتر مانیا سپهوند

جراح متخصص زنان و زایمان

دكتر پروين خرمي

جراح و متخصص زنان و زايمان

دكتر ناهيد لرزاده

جراح و متخصص زنان و زايمان

دکتر مژگان رهسپار

جراح و متخصص زنان و زایمان - فلوشیپ نازایی

دکتر سهیلا اکبری

متخصص زنان و زایمان

دکتر کلثوم عبدالهی

متخصص زنان و زایمان

دکتر ریتا حکمت

متخصص زنان و زایمان

دکتر معصومه غفارزاده

متخصص زنان و زایمان

دکتر محمدحسین ملکشاهی

متخصص زنان و زایمان