ICU بیمارستان شفا

20/12/97

بخش ICU بیمارستان شفا یکی از معدود مراکز درمانی است که برای رفع این نقیصه از متخصص دارودرمانی (فارماکولوژی) استفاده می‌کند.

بیشتر بخوانید
بیمارستان شفا خرم آباد ICU Close