خوره بي اعتمادي

نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ: 96/04/19

"خورة بي اعتمادي "

 

كالبد اجتماع مانند جسم يك انسان ،‌ قابل ارزيابي و سنجش براي تمام معيارهاي سلامت و بيماري است . جامعه جسم دارد و روح و مانند يك انسان در معرض بيماريهاي مختلف است . به همان قياسي كه انسان شاد و انسان غمگين هست ، جامعه شاد و جامعه غمگين هم هست . همانطور كه فرد آرام و منطقي هست و در مقابل افراد عصبي و غير منطقي ، ‌جامعه آرام و منطقي و معتدل و در مقابل جامعه عصبي و خشن و نامتعادل و در مقام آسيب شناسي و پيشگيري و درمان مي توان گفت كه مي شود از بعضي بيماريهاي جامعه درست مانند بيماريهاي افراد پيشگيري كرد يا جلوي پيشرفت آنها را گرفت .

بي اعتمادي و بدبيني يكي از بيماريهاي خطرناك روحي است . هم در فرد ديده مي شود و هم در اجتماع . بسياري از علائم و شاخصه هاي اين بيماري ، هم در فرد و هم در جامعه مشترك و بسيار نزديك بهم است . بعنوان مثال بي اعتمادي و بدبيني در هر دو شكل فردي و اجتماعي آن ،‌ مسري است ، مبناي عقلي درستي ندارد ، ‌قابل استدلال نيست ، اگر درمان نشود بصورت مداوم و پيوسته رشد مي كند و به هيچ حدي محدود نمي شود . مثلاً فردي كه دچار بيماري بدبيني و بي اعتمادي است در ابتدا شايد فقط به همسايه مشكوك باشد ولي با پيشرفت بيماري به دوست ،‌ همكار ، فاميل ،‌ برادر ،‌ پدر ،‌ مادر و همه ،‌ مشكوك و بدبين مي شود ! متأسفانه در جامعه هم اين بيماري دقيقاً چنين سيري پيدا مي كند .

آنها كه در فيلم و سريال و اخبار و تحليل و .... طي دهه هاي گذشته به تخريب جامعه پزشكي پرداختند و ايرادات و تقصيرها را هزاران بار بزرگتر كردند و در شرايطي كه ضعفهاي ساير اقشار را پرده پوشي و كتمان مي نمودند ، ‌با ذره بين بدنبال خطاهاي پزشكي مي گشتند بايد بدانند كه اين تخريبها و اين اشاعه بدبيني و بي اعتمادي و تنفر محدود به پزشكان نماند و نخواهد ماند .

طبق مطالعه اي كه توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي صورت گرفته ميزان اعتماد اجتماعي در ايران تقريباً نسبت به تمام دنيا در پايين ترين حد ممكن است !

خورة بي اعتمادي تا از بين بردن كامل سرمايه اجتماعي پيش خواهد رفت !

روي صحبتم با صاحبان قلم و تريبون است . توجه كنيد كه با آمارهاي غلط و حرفهاي نامستند و غير كارشناسانه با جسم و جان اين جامعه چه مي كنيد ؟!

اين روزها بيمارستان شفا آماج حملات و تهمت هاي بي اساس و غيركارشناسي تنها چند نفر كه با سازماندهي و برنامه ريزي و صرف وقت فراوان و واقعاً شبانه روزي و البته با هدف معلوم ! در فضاي مجازي است .

به ظاهر خانواده هاي دو عزيز از دست رفته ولي در باطن افراد معلوم الحالي كه آنها را تحريك مي كنند ! دو بيماري كه طي ماههاي گذشته در بيمارستان شفا فوت نموده اند . يكي از آنها بدنبال حدود 10 روز درمان هاي مختلف و بدون تشخيص قطعي در مراكز ديگر تنها 3 ساعت بعد از ورود به اورژانس شفا دچار ايست قلبي مي شود و با وجود حضور تيم احيا و سه نفر متخصص و بعد از دوبار CPR موفق متأسفانه در ايست قلبي سوم فوت مي كند و بيمار ديگر هم با سابقه لنفوم ،‌ شيمي درماني ،‌ راديوتراپي ،‌ هيپوتيروئيدي ، اسپلنومگالي ،‌ نارسايي قلبي بدليل تنگي نفس و ايست قلبي ، ‌عليرغم حضور هفت نفر متخصص و فوق تخصص در هنگام CPR متأسفانه به كما مي رود و بعد از حدود يكماه بستري در ICU فوت مي كند .

پرونده هر دوي اين بيماران با وجود چندين بار بررسي در مراجع مختلف ،‌ همچنان مفتوح ودر حال رسيدگي در سازمان نظام پزشكي است و بيمارستان شفا همه نوع همكاري جهت بررسي دقيق تر پرونده با مراجع ذيربط داشته و بارها مراتب تأثر و تأسف همه كاركنان بيمارستان از اين ضايعة تأسف بار اعلام نموده است .

ولي متأسفانه عده اي با تحريك خانواده هاي اين مرحومين و دادن اطلاعات غلط به زعم خود سعي در ضربه زدن و تخريب اعتماد مردم به بيمارستان شفا را دارند .

وضعيت اين افراد نيازي به شرح و بسط ندارد و با آنها حرفي نيست . روي صحبتم با پزشكان و كادر درمان مرتبط يا غير مرتبط با بيمارستان شفاست . آنها كه با سكوتشان اجازه مي دهند شبه افكني هاي غير علمي و غير كارشناسي ، ‌در فضاي عمومي جامعه غلبه يابد ،‌ آيا تصور مي كنيد بي اعتمادي و بد بيني بوجود آمده به شفا و پزشكان و كاركنان شفا محدود مي شود ؟!

روي صحبتم با مديران استان است آنها كه در تريبونهاي عمومي روزي چند بار تكرار مي كنند كه از سرمايه گزار و جذب سرمايه حمايت مي كنند!

آيا تصور مي كنيد وقتي از بزرگترين سرمايه گزاري تاريخ استان هيچ حمايتي نمي كنيد ،‌ مردم و ساير سرمايه گزاران حرفهايتان را باور مي كنند؟

كدام طرح در بخش خصوصي به اندازه شفا اشتغال مستقيم و غير مستقيم ايجاد نموده ؟ كدام مجموعه خصوصي و دولتي باندازه شفا در فرهنگ سازي يا حمايت از تيم هاي ورزشي يا فعاليتهاي خير خواهانه مشاركت نموده؟

كدام مجموعه باندازه شفا در جذب نيروي متخصص تلاش نموده ؟

جذب آقاي دكتر كامران علوي فوق تخصص جراحي ستون فقرات از سوئد

آقاي دكتر امين وحداني فوق تخصص جراحي قلب

خانم دكتر مژگان رهسپار فوق تخصص ناباروري و IVF

آقاي دكتر مجتبي گرجي فوق تخصص انكولوژي و سرطان

آقاي دكتر شاهين غزلي و خانم دكتر فرامرزي PHD امبريولوژي  و دهها پزشك متخصص ديگر با هزاران زحمت و تلاش تنها يكي از خدمات شفا به مردم شريف استان است .

آيا نبايد تنها يك جمله در بيان اين خدمات به زبان آورند؟!

هر كارگاهي در استان كه 50 نفر كارگر دارد سالي 50 بار جلوي استانداري بدليل عدم پرداخت حقوق و بيمه تحصن مي كنند و مسائل امنيتي براي استان ايجاد مي كنند ولي شفا با حدود 700 نفر پزشك و پرستار و پرسنل در رده هاي مختلف شغلي بدون هيچ صدايي ،‌ شبانه روز در حال ارائه خدمت است ،‌آيا نبايد در چنين شرايطي استاندار محترم و نمايندگان محترم مجلس ،‌ حداقل با بيان خدمات بي بديل شفا ،‌تا روشن شدن تكليف اين  پرونده ها در مراجع ذيربط ،‌ خانواده هاي مرتبط را دعوت به صبر و عمل به قانون نمايند ؟

در شرايطي كه تمام پروژه هاي عمراني كشور متوقف شده ، ‌پروژه توسعه بيمارستان شفا بعنوان يكي از معدود فعاليتهاي عمراني است كه به لطف خدا در حال انجام است . همه مراحل قانوني آن منجمله اخذ پروانه ساختمان از شهرداري هم انجام شده ولي تحريك كنندگان معلوم الحال با مراجعه به همسايگان و تهيه عكس و مصاحبه و انتشار در فضاي مجازي خواهان توقف آن مي شوند !!‌

با اينكه همسايگان بيمارستان بخوبي مي دانند بيشترين انتفاع از توسعه شفا را آنها خواهند برد و بارها بعضي از ايشان ،‌از اجراي طرح توسعه بيمارستان تشكر و قدرداني نموده اند ولي بدانديشان دست بردار نيستند !

در پايان به همه مردم و دلسوزان واقعي استان و شهرعزيزمان تأكيد مي كنم اگر خواهان پيشرفت و عمران و آباداني هستيد ،‌ اگر خواهان ايجاد اشتغال و امنيت و سلامت جامعه هستيد بايد در چنين مواقعي خدمتگزاران واقعي خود را تنها نگذاريد !

                                                                                    روح اله فكوري

                                                                                    جمعه 16 /04/ 96

 

 

نظرات کاربران


نام شما  
ایمیل
نظر شما  
متن امنیتی