آیا ویژگی های گروه خونی تان را می شناسید؟

نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ: 1395/10/17

همه انسان‌ها به یکی از چهار گروه خونی A، B، AB یا O تعلق دارند. این گروه خونی خاص، از زمان تولد برای هر فرد تعیین می‌شود.

کارشناسان مدعی هستند هریک از چهارنوع گروه خونی ویژگی‌های خاص خود را دارند و این ویژگی‌ها درمیان افراد دارای آن گروه خونی مشترک است.

موارد زیر، عمده ترین ویژگی گروه‌های خونی به شمار می‌آیند که بهتر است با آنها آشنایی داشته باشید:
گروه خونی و بیماری‌ها: .
گروه خونی و تغذیه:  A O AB هر یک از انواع گروه خونی می‌توانند مشکلات یا شرایط سلامت را بسته به نوع آن، افزایش یا کاهش دهند. بنابراین، هر فرد می‌تواند با شناخت مشکلات سلامت مربوط به گروه خونی خود، ریسک ابتلا به آنها را در خود کاهش دهدبرای این‌که بدانید چه غذاهایی برای شما مفیدتر است و از مصرف چه غذاهایی بهتر است پرهیز کنید، باید نوع گروه خونی‌تان را بشناسید. بر همین اساس، افراد دارای گروه خونیباید بر مصرف سبزیجات بیشتر، متمرکز شوند. توصیه می‌شود افراد با گروه خونی، پروتئین بیشتری به شکل ماهی و گوشت مصرف کنند و کسانی که گروه خونی آنها B.
گروه خونی و استرس:  OO .
گروه خونی و فرزندان:  Rh Rh Rh .
گروه خونی و افزایش وزن:  O A .
گروه خونی و بارداری:  ABB AB .
گروه خونی و شرایط اورژانسی:  O Rh AB.
است، گوشت کم چرب و غذاهای دریایی بیشتر مصرف کنند و در نهایت، افراد متعلق به گروه خونی، باید مصرف گوشت قرمز خود را افزایش دهندافرادی که گروه خونی آنهااست، پس از گذراندن شرایط استرس‌زا، نسبت به دیگر گروه‌های خونی به زمان بیشتری برای رسیدن به آرامش نیاز دارندحدود 85 درصد افرادمثبت هستند. اگر درمیان زوجین، زنمنفی باشد و مردمثبت، خطر این‌که فرزند آنها به برخی مشکلات سلامت مبتلا باشد، افزایش پیدا می‌کندگروه خونی همچنین تعیین می‌کند که فرد چربی شکمی خواهد داشت یا خیر. بر این اساس، افراد با گروه خونیبیشتر در معرض افزایش چربی شکمی هستند و گروه خونیبه طورکلی به چنین مشکلی دچار نمی‌شوندزنانی که دارای گروه خونیهستند، بسیار آسان‌تر از زنان دارای دیگر گروه‌های خونی باردار می‌شوند، زیرا تولید هورمون تحریک‌کننده فولیکول (تخمک) در زنان با گروه خونیکم استدر صورتی که نیاز به تزریق خون داشته باشید، برای صرفه جویی در وقت در شرایط اورژانسی بدانید که افراد با گروه خونیو بامنفی، اهدا‌کنندگان جهانی خون و افراد با گروه خونی، دریافت‌کنندگان جهانی خون هستند/سلامت نیوز

 

نظرات کاربران


نام شما  
ایمیل
نظر شما  
متن امنیتی