چرایی ظهور ترامپ و ناسیونالیسم افراطی در اروپا

نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ: 1395/11/10

چرایی ظهور ترامپ  و ناسیونالیسم افراطی در اروپا

برای روشن شدن زمینه های ظهور پوپولیسم افراطی در غرب باید به یک اصل قدیمی  و یک واقعیت همیشگی در دنیای سیاست  اشاره کرد .ان اصل این است که "پیش بردن هر سیاستی توسط صاحبان قدرت نیازمند یک ایدئولوژی برای توجیه افکار عمومی است" و ان واقعیت اینکه " رقابت بین قدرتهای سیاسی چه در عرصه جهانی و چه در درون مرزهای یک کشور تمام شدنی و از بین رفتنی نیست."
از ایدئولوژیهای قبل از قرن بیستم که بگذریم در ابتدای قرن بیستم دو ایدئولوژی قدرتمند که قدرتهای شرق و غرب ،برای توجیه سیاستهایشان به ان دامن زدند و پروبال دادند ، سوسیالیسم و کمونیسم در شرق و لیبرالیسم و کاپیتالیسم در غرب بود. رقابت قدرتهای سیاسی جهان بر سر حوزه های نفوذ بیشتر و صف ارایی انها در مقابل هم نیاز به توجیه افکار عمومی داشت و ایندو نحله فکری هریک جاذبه های خاص خودرا داشت وخوراک فکری توده های مردم و حتی روشنفکران را تهیه میکرد. یکی از عدالت و دیگری از ازادی میگفت . جنگهای اول و دوم جهانی عمدتا در چنین فضای فکری اغاز و انجام یافت و بدلیل ایجاد توازن نسبی ، توافقاتی نسبتا پایدار شکل گرفت ولی رقابت بین قدرتهای سیاسی البته نه به شکل جنگهای ویرانگر رودرو بلکه به صورت جنگ سرد ادامه یافت و قدرتهای همچنان نیازمند ایدئولوژی بر تنور مکاتب فکری خود میدمیدند. نه به خاطر اینکه واقعا خود باور داشتند بلکه صرفا برای اماده نگهداشتن توده های مردم در عقبه صف ارایی های خود در مقابل رقبا. در چنین شرایطی زمان در گذر بود و هریک از این دو نحله فکری در عالم واقع تاثیرات خود را میگذاشتند.
سوسیالیسم به معنی اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز دولتی  در مقابل کاپیتالیسم  و لیبرالیسم ، به معنی اقتصاد ازاد و عدم دخالت دولت و یا دخالت حداقلی در بازار و واگذاری  بازار به دست نظام عرضه و تقاضا و به تعبیر ادام اسمیت دست نامرئی بازار، قافیه را باخت و در عالم واقع قدم به قدم عقب نشینی کرد. فروریختن دیوار برلین، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روی اوردن چین کمونیست به اقتصاد ازاد و دهها مورد ریز و درشت دیگر پایان تلخ تفکری افراطی در عرصه جهانی را رقم زد. قدرتهای سیاسی بزرگ جهانی که از ایدئولوژی سوسیالیسم و کمونیسم برای توجیه سیاستهای خود بهره میجستند، عملا خودرا بازنده این رقابت و شکست خوردگان قرن بیستم میدیدند ولی نباید فراموش کرد که اصل همچنان همان اصل و واقعیت ، همان. رقابت بین قدرتهای سیاسی تعطیل بردار نبود و نیست و نیاز به ایدئولوژی همچنان قوی و پابرجا.
در شرایطی که سوسیالیسم شکست خودرا در مقابل سرمایه داری پذیرفته و رقابت بین ایندو موضوعیتی ندارد و بویژه با توجه به اوضاع و شرایط روز دنیا، بهترین ایدئولوژی ، ناسیونالیسم افراطی در حد بستن مرزها و اخراج کارگران و اتباع خارجی و کوفتن بر طبل نژادپرستی است. ظهور ترامپ در امریکا و قدرت گرفتن احزاب راست افراطی در اروپا را از این منظر میتوان توجیه کرد.
روح اله فکوری
١٣٩٥/١١/١٠

نظرات کاربران


نام شما  
ایمیل
نظر شما  
متن امنیتی