• نرخ تعرفه ­های بیماران بین ­الملل به دلار

ردیف
نوع عمل
تخت روز
حداقل قیمت (دلار)
1
سزارین
1 روز عادی
580
2
زایمان طبیعی بدون درد
1 روز عادی
590
3
هیسترکتومی ابدومینال
3 روز عادی
820
4
آپاندکتومی
1 روز عادی
500
5
لوزه (تونسيلكتومي)
1 روز عادی
500
6
کاتاراکت یک چشم
1 روز عادی
500
7
جراحی ناخنک چشم
1 روز عادی
430
8
CTS سندرم تونل کارپال
1 روز عادی
400
9
کورتاژ تشخیصی
1 روز عادی
320
10
کورتاژ تخلیه ای
1 روز عادی
350
11
کله سیستکتومی
1 روز عادی
600
12
میومکتومی شکم
1 روز عادی
530
13
CRP سیستول رکتوسل
1 روز عادی
450
14
سینوس پیلونیدال
1 روز عادی
410
15
هرنی یکطرفه
1 روز عادی
580
16
هیسترسکوپی
2 روز عادی
500
17
جراحی کیست تخمدان
1 روز عادی
510
18
یورتروسکوپی
1 روز عادی
450
19
سرکلاژ
1 روز عادی
350
20
آرتروسکوپی زانو (بدون تجهیزات)
1 روز عادی/ 1 روز ICU
1,100
21
هالگوس والگوس
1 روز عادی
550
22
تیروئیدکتومی
1 روز عادی/ 1 روز ICU
1,200
23
جراحی پروستات TURP
1 روز عادی
730
24
لاپاراسکوپی تشخیصی
1 روز عادی
560
25
استرابیسم
1 روز عادی
500
26
جراحی تی یو ال
1 روز عادی
650
27
فیستول آنال
1 روز عادی
400
28
هموروئید
1 روز عادی
410
29
آنژیوگرافی کرونر
1 روز CCU
650
30
جراحی قلب باز 4 گرافت
1 روز­: CCU/ 4 روز: ICU
4,200
31
آنژیوپلاستی یک رگ
2 روز CCU
1,700
32
واریکوسل دوطرفه
1 روز عادی
520
33
واریکوسل یکطرفه
1 روز عادی
420
هزینه تجهیزات و پروتزها بر عهده خود بیمار می باشد
 
 

جراحی ­های زیبایی

ردیف
نام عمل
تخت روز
حداقل قیمت (دلار)
1
لیپو لیزر شکم یا ران، باسن
1 روز عادی
1,000
2
آبدومینوپلاستی
1 روز عادی
1,500
3
لیپو لیزر بازو، ساعد یا دست
1 روز عادی
900
4
لیپولیزر غبغب
1 روز عادی
600
5
برداشتن چربی با استفاده از لیپوساکشن سر و گردن
1 روز عادی
500
6
تزریق چربی
1 روز عادی
550
7
جابه جایی چربی
1 روز عادی
550
8
ماستوپکسی
1 روز عادی
950
9
ماموپلاستی
1 روز عادی
550
10
پروتز پستان
1 روز عادی
550
11
سرویکوپلاستی
1 روز عادی
700
12
بلفاروپلاستی
1 روز عادی
700
13
ریتیدکتومی پیشانی
1 روز عادی
850
14
ریتیدکتومی فلپ عضلانی
1 روز عادی
1,000
15
بزرگ کردن گونه
1 روز عادی
800
16
رینوپلاستی
1 روز عادی
1,000
هزینه تجهیزات و پروتزها بر عهده خود بیمار می باشد