نرخ تعرفه ویزیت پزشکان در بیمارستان شفا

تعرفه مصوب وزارت بهداشت

تعرفه تخفیفی بیمارستان شفا

نوع پزشک

آزاد

تأمین اجتماعی

بیمه سلامت

نیروهای مسلح

تأمین اجتماعی

بیمه سلامت

نیروهای مسلح

عمومی

260,000

170,000

170,000

78.000

100.000

150000

75.000

متخصص

400,000

289,000

289,000

120.000

150.000

270000

120.000

فوق تخصص

500,000

366,000

366,000

150.000

320.000

335000

150.000

فلوشیپ

500,000

366,000

366,000

150.000

320.000

335000

150.000

دندانپزشک

260,000

170,000

170,000

78.000

رایگان

رایگان

رایگان

تعرفه‌ها به ریال می‌باشد

تعرفه تخت روز

تخت عادی

CCU تخت

ICU تخت

تخت نوزاد سالم

تخت نوزاد بیمار

7/080/000

11/630/000

18/220/000

3/530/000

5/060/000

لازم به ذکر است هزینه‌های ذکر شده بر حسب یک شب محاسبه گردیده است، بدیهی است به اضای هر شب اضافه، معادل هزینه‌های اتاق به مبلغ اضافه خواهد شد. در صورت نیاز هزینه تجهیزات و پروتز‌ها بر عهده خود بیمار خواهد بود

 

تعرفه خدمات شفا (داخلی) - به تومان

ردیف

نوع عمل

جراحی K

تخت روز

تامین اجتماعی

خدمات درمانی

آزاد

1

CTS

20

عادی1

1,500,000

1,500,000

2.700.000

2

TUL + DJ

60

عادی1

5,500,000

5,500,000

7.500.000

3

TUL

57

عادی1

4,000,000

4,000,000

6.550.000

4

TURP

67

عادی1

5,000,000

5,000,000

 

5

استرابیسم

35

عادی1

2,800,000

2,800,000

4.000.000

6

انحراف بینی

22

عادی1

2,000,000

2,000,000

3.200.000

7

آپاندکتومی

31

عادی1

2,500,000

2,500,000

3.800.000

8

آتروسکوپی زانو

78

عادی1

6,500,000

6,500,000

10.000.000

9

آرتروسکوپی شانه

50

عادی1

5,500,000

5,500,000

7.500.000

10

آنژیوگرافی کرونر

70

تخت ویژه 1

4,500,000

4,500,000

6.000.000

11

برداشتن تومور مثانه TURBT

22

عادی1

2,100,000

2,100,000

3.500.000

12

پارگی منیسک زانو

74

عادی1

6,500,000

6,500,000

8.500.000

13

پروبینگ

5.5

عادی1

1,200,000

1,200,000

1.800.000

14

توده پستان

15

عادی1

2,000,000

2,000,000

3.000.000

15

تیروئید

75

عادی1

8,000,000

8,000,000

11.000.000

16

خروخ پلاتین فمور

30

عادی1

2,500,000

2,500,000

3.800.000

17

خروج Dj

6

عادی1

1,600,000

1,600,000

2.500.000

18

حاملگی خارج از رحم EP

40

عادی1

3,500,000

3,500,000

4.800.000

19

زایمان طبیعی

50

عادی1

رایگان

900,000

4.400.000

20

دیسک کمر

75

عادی1

9,000,000

9,000,000

1.200.000

21

سرکلاژ

10

عادی1

1,600,000

1,600,000

2.500.000

22

سزارین

40

عادی1

3,100,000

4,500,000

5.200.000

23

سزارین تکراری

40

عادی1

2,500,000

2,500,000

5.200.000

24

سیستوسل رکتوسل CRP

28.2

عادی1

3,000,000

3,000,000

4.200.000

25

سینوس پیلونبدال

15

عادی1

2,000,000

2,000,000

3.000.000

26

سینوس آندوسکوپ

25

عادی1

2,500,000

2,500,000

3.800.000

27

شکستگی بینی

25

عادی1

2,500,000

2,500,000

3.500.000

28

فیستول آنال

20

عادی1

2,500,000

2,500,000

3.500.000

29

فتق نافی

18

عادی1

2,000,000

2,000,000

3.000.000

30

قلب باز CABG 4گرفت

200

تخت ویژه 4

21,000,000 -25,000,000

21,000,000 -25,000,000

3.800.000

31

کاتاراکت

32.9

عادی1

3,200,000

3,200,000

4.500.000

32

کاتاراکت دو چشم

59.23

عادی1

5,000,000

5,000,000

7.500.000

33

کله سیستکتومی

50.4

عادی1

5,000,000

5,000,000

6.500.000

34

کورتاژ تخلیه ای

13

عادی1

1,800,000

1,800,000

2.500.000

35

کورتاژ تشخیصی

10

عادی1

1,500,000

1,500,000

2.200.000

36

کیست تخمدان

37

عادی1

3,500,000

3,500,000

4.500.000

37

کیست بارتولن

12

عادی1

1,500,000

1,500,000

2.500.000

38

کشیدن ناخن (سرپایی)

15

عادی1

1,200,000

1,200,000

2.200.000

39

لاپاراسکوپی تشخیصی

37

عادی1

3,000,000

3,000,000

4.500.000

40

لاپاراسکوپی کیست تخمدان

60

عادی1

6,500,000

6,500,000

8.000.000

41

لوزه

23

عادی1

2,500,000

2,500,000

3.500.000

42

مجاری اشکی بزرگسالDCR

36

عادی1

3,000,000

3,000,000

4.500.000

43

میومکتومی شکم

38

عادی1

3,000,000

3,000,000

4.500.000

44

ناخنک

24

عادی1

2,500,000

2,500,000

3.300.000

45

واریکوسل یک طرفه

18

عادی1

1,800,000

1,800,000

2.800.000

46

هالگوس

37

عادی1

3,000,000

3,000,000

4.500.000

47

هرنی یک طرفه

26

عادی1

3,000,000

3,000,000

4.500.000

48

هموروئید

15

عادی1

1,800,000

1,800,000

2.500.000

49

هیدروسل

39

عادی1

3,500,000

3,500,000

4.500.000

50

هیسترسکوپی

14.7

عادی1

2,500,000

2,500,000

3.500.000

51

هیسترکتومی

47

عادی1

3,800,000

3,800,000

5.000.000

52

هیسترکتومی ابدومینال

47

عادی1

4,500,000

4,500,000

6.000.000

53

یورتروسکوپی

19

عادی1

2,000,000

2,000,000

3.000.000

هزینه تجهیزات و پروتزها بر عهده خود بیمار می باشد