نرخ تعرفه ویزیت پزشکان در بیمارستان شفا

تعرفه مصوب وزارت بهداشت

تعرفه تخفیفی بیمارستان شفا

نوع پزشک

آزاد

تأمین اجتماعی

بیمه سلامت

نیروهای مسلح

تأمین اجتماعی

بیمه سلامت

نیروهای مسلح

عمومی

260,000

170,000

170,000

78.000

100.000

150000

75.000

متخصص

400,000

289,000

289,000

120.000

150.000

270000

120.000

فوق تخصص

500,000

366,000

366,000

150.000

320.000

335000

150.000

فلوشیپ

500,000

366,000

366,000

150.000

320.000

335000

150.000

دندانپزشک

260,000

170,000

170,000

78.000

رایگان

رایگان

رایگان

تعرفه‌ها به ریال می‌باشد

 

تعرفه تخت روز

تخت عادی

CCUتخت

ICUتخت

تخت نوزاد سالم

تخت نوزاد بیمار

7.080.000

11.630.000

18.220.000

3.530.000

5.060.000

لازم به ذکر است هزینه‌های ذکر شده بر حسب یک شب محاسبه گردیده است، بدیهی است به اضای هر شب اضافه، معادل هزینه‌های اتاق به مبلغ اضافه خواهد شد. در صورت نیاز هزینه تجهیزات و پروتز‌ها بر عهده خود بیمار خواهد بود

 

تعرفه خدمات شفا - به تومان

ردیف

نوع عمل

تخت روز

تامین اجتماعی

خدمات درمانی

آزاد

1

Carpal Tunnel Syndrome

(CTS)

سندروم تونل كارپ

عادی1

1.500.000

1.500.000

 

2.700.000

2

Transureteral lithotripsy + Doable j stent

) TUL+DJ(

عادی1

5.500.000

5.500.000

 

7.500.000

3

TUL

عادی1

4.000.000

4.000.000

6.550.000

4

Transurethral resection of prostate

(TURP)

عادی1

5.000.000

5.000.000

6.500.000

5

استرابیسم

عادی1

2.800.000

2.800.000

4.000.000

6

انحراف بینی

عادی1

2.000.000

2.000.000

3.200.000

7

آپاندکتومی

عادی1

2.500.000

2.500.000

3.800.000

8

آتروسکوپی زانو

عادی1

6.500.000

6.500.000

10.000.000

9

آرتروسکوپی شانه

عادی1

5.500.000

5.500.000

7.500.000

10

آنژیوگرافی کرونر

تخت ویژه 1

4.500.000

4.500.000

6.000.000

11

برداشتن تومور مثانه (TURBT)

عادی1

2.100.000

2.100.000

3.500.000

12

پارگی منیسک زانو

عادی1

6.500.000

6.500.000

8.500.000

13

پروبینگ

(درمان انسداد مجاري اشكي در كودكان زير 4 سال)

عادی1

1.200.000

1.200.000

1.800.000

14

توده پستان

عادی1

2.000.000

2.000.000

3.000.000

15

برداشتن تیروئید

عادی1

8.000.000

8.000.000

11.000.000

16

خروخ پلاتین فمور

عادی1

2.500.000

2.500.000

3.800.000

17

خروجDj

عادی1

1.600.000

1.600.000

2.500.000

18

حاملگی خارج از رحم (EP)

عادی1

3.500.000

3.500.000

4.800.000

19

زایمان طبیعی

عادی1

رایگان

900.000

4.400.000

20

دیسک کمر جراحی

عادی1

9.000.000

9.000.000

12.000.000

21

سرکلاژ

( دوختن دهانه رحم)

عادی1

1.600.000

1.600.000

2.500.000

22

سزارین

عادی1

3.100.000

4.500.000

5.200.000

23

سزارین تکراری

عادی1

2.500.000

2.500.000

5.200.000

24

سیستوسل رکتوسلCRP

عادی1

3.000.000

3.000.000

4.200.000

25

سینوس پیلونبدال

عادی1

2.000.000

2.000.000

3.000.000

26

سینوس آندوسکوپ

عادی1

2.500.000

2.500.000

3.800.000

27

شکستگی بینی

عادی1

2.500.000

2.500.000

3.500.000

28

فیستول آنال

عادی1

2.500.000

2.500.000

2.500.000

29

فتق نافی

عادی1

2.000.000

2.000.000

3.000.000

30

عمل هاي جراحي قلب باز 4 گرافت (CABG)

تخت ویژه 4

25.000.000 21.000.000

25.000.000 21.000.000

3.800.000

31

کاتاراکت (آب مروارید)

عادی1

3.200.000

3.200.000

4.500.000

32

کاتاراکت دو چشم

عادی1

5.000.000

5.000.000

7.500.000

33

کله سیستکتومی

(برداشتن کیسه صفرا)

عادی1

5.000.000

5.000.000

6.500.000

34

کورتاژ تخلیه ای

عادی1

1.800.000

1.800.000

2.500.000

35

کورتاژ تشخیصی

عادی1

1.500.000

1.500.000

2.200.000

36

کیست تخمدان

عادی1

3.500.000

3.500.000

4.500.000

37

کیست بارتولن

عادی1

1.500.000

1.500.000

2.500.000

38

کشیدن ناخن (سرپایی)

عادی1

1.200.000

1.200.000

2.200.000

39

لاپاراسکوپی تشخیصی

عادی1

3.000.000

3.000.000

4.500.000

40

لاپاراسکوپی کیست تخمدان

عادی1

6.500.000

6.500.000

8.000.000

41

جراحي برداشتن لوزه

عادی1

2.500.000

2.500.000

3.500.000

42

رفع انسداد مجاری اشکی بالاي 4سال

Dacrocysto Rhinostomy

(DCR)

عادی1

3.000.000

3.000.000

4.500.000

43

میومکتومی شکم

عادی1

3.000.000

3.000.000

4.500.000

44

ناخنک چشم

عادی1

2.500.000

2.500.000

3.300.000

45

واریکوسل یک طرفه

عادی1

1.800.000

1.800.000

2.800.000

46

هالوكس والگوس ( بونيون يا برجستگي شست پا)

عادی1

3.000.000

3.000.000

4.500.000

47

هرنی یک طرفه

( فتق اينگوينال يك طرفه)

عادی1

3.000.000

3.000.000

4.500.000

48

هموروئید

عادی1

1.800.000

1.800.000

2.500.000

49

هیدروسل

عادی1

3.500.000

3.500.000

4.500.000

50

هیسترسکوپی

عادی1

2.500.000

2.500.000

3.500.000

51

هیسترکتومی

( جراحي برداشتن رحم)

عادی1

3.800.000

3.800.000

5.000.000

52

هیسترکتومی ابدومینال

عادی1

4.500.000

4.500.000

6.000.000

53

یورتروسکوپی

عادی1

2.000.000

2.000.000

3.000.000