با سلام و آرزوی سلامتی و بهبودی، از اینکه بیمارستان شفا را برای امور درمان خود انتخاب نموده‌اید سپاسگزاریم. این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایتمندی شما از خدمات ارائه شده توسط این بیمارستان تهیه گردیده است . از آنجا که هدف اصلی تيم مدیریتی بیمارستان جلب رضایتمندی مراجعین محترم می‌باشد، خواهشمند است سوالات مطرح شده را با دقت پاسخ داده تا شما نیز در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده سهیم باشید . 

پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر را داریم .  

جنسیت بیمار

زن مرد

بخش بستری

تاریخ بستری

نام و نام خانوادگی

(درصورت تمایل)

 

میزان رضایت شما از امور درمانی

آیا از عملکرد پزشک معالج از نظر ویزیت بموقع و پیگیری امور درمانی رضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا از عملکرد پزشک IPD از نظر ویزیت روزانه و پیگیری امور درمانی رضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا از نحوه برخورد و رفتار محترمانه پرستاران رضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا معرفي پرستار مراقب بيمار در هر شيفت انجام می پذیرد ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا راهنمايي لازم در خصوص معرفي بخش، دستبند شناسايي ، زنگ احضار و ... در ابتداي بستري

توسط پرستار ارائه می شود ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا ارائه آموزش هاي لازم در خصوص بيماري و داروهاي مورد استفاده در طول بستري توسط پرستاران

انجام می پذیرد ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا پرستار در موارد مورد نياز بموقع بر بالين بيمار حضور می یابد ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا حريم خصوصي بيمار در زمان انجام خدمات باليني توسط پرستار رعايت می شود ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا پيگيري اقدامات تشخيصي مانند آزمايشات ، رادیولوژی، ام آر آی ، سی تی اسكن و سونوگرافی

توسط پرستار انجام می پذیرد ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا اطلاعات و توضيحات لازم قبل از انجام هر اقدام و كارهاي مراقبتي توسط پرستار ارائه می شود ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا اقدامات لازم براي برطرف نمودن درد ناشي از بيماري توسط پرستار انجام می شود ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا رضايت كلي از مراقبتهاي پرستاري دارید ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

میزان رضایت شما از کارشناس بیماران بین الملل

آیا از نحوه برخورد و راهنمایی های کارشناس بیماران بین الملل رضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا از پیگیری های کارشناس بین الملل در امور اداری ( پذیرش ، ترخیص و... )رضايت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

میزان رضایت شما از وضعیت تغذیه

آیا از منوی انتخاب غذا و تنوع غذاها رضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا از كيفيت غذا و میان وعده رضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا از طعم و مزه غذا رضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا از شكل ظاهري و بافت غذا رضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا از كفايت و حجم غذا رضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا از مخلفات همراه غذا ( سوپ ، ماست ، سالاد و ...) رضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا از وضعيت آراستگي ظاهر و نحوه برخورد پرسنل توزيع كننده غذارضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

میزان رضایت شما از سایر خدمات بیمارستان

آیا ازوضعیت بهداشتی لباس ،ملحفه ،بالش و تختخواب رضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا از وضعیت سرویسهای بهداشتی بخش و اتاق ( دستشویی ، حمام و ... ) رضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا از امكانات رفاهي ( تلويزيون ، كاناپه ، تلفن و ... ) رضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا ازوجود آرامش در بخش (وضعيت سر و صدا و .. .)رضایت دارید ؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

آیا از میزان هزینه خدمات بیماستان رضایت دارید؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

میزان رضایتمندی کلی شما از بیمارستان

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم