مقررات‌ داخلی‌ :

ü       رعایت‌ تمام‌ قوانین‌ و مقررات‌ و عرف‌ ارتباطات‌ اجتماعی‌ کشور در داخل‌ بیمارستان‌ الزامی‌ است‌.

ü    برقراری‌ هر گونه‌ ارتباط‌ مالی‌ خارج‌ از صورتحساب‌ رسمی‌ بیمارستان‌ بین‌ پزشکان‌ و پرسنل‌ از یکطرف‌ و بیمار و اطرافیان‌ وی‌ از طرف‌ دیگر، منع شده‌ و در صورت‌ کشف‌ علاوه‌ بر اعمال‌ جریمه، ‌موضوع‌ به‌ مقامات‌ قضایی‌ منعکس‌ خواهدگردید. 

ü       استعمال‌ دخانیات‌ در تمام‌ فضاهای‌ داخلی‌ بیمارستان‌ ممنوع‌ است‌.

ü       ورود اطفال‌ زیر 12 سال‌ در بیمارستان‌ بدلیل‌ ضرورت‌ رعایت سلامتی‌ آنان‌ صلاح‌ نمی‌باشد. 

ü       در صورت‌ تمایل‌ به‌ آوردن‌ غذا برای‌ بیماران‌ از خارج‌ بیمارستان‌ حتماً سرپرستار  بخش‌ را در جریان‌ بگذارید.

ü    بمنظور رعایت طرح انطباق امکان استقرار همراه مرد در بخش زنان میسر نمی باشد . در اتاق های دو تخته و عمومی نیز فقط استقرار همراه همگن میسر می باشد .

ü       در صورت مشاهده نقص در تجهیزات و وسایل اتاق به مسئول ، پرستار و یا کمک بهیار  بخش اطلاع رسانی گردد .

ü    در صورت بروز مشکل و یا داشتن هرگونه سوالی در خصوص شرایط بیمار ، امکانات بیمارستان ، لزوم دسترسی به پزشک و ... از زنگ احضار پرستار استفاده گردد  .

ü    در زمان بروز حادثه به راهنمای فرار اضطراری که در پشت درب اتاق های بستری و راهروها نصب شده است توجه نمایید .

ü    برای انجام فرایض دینی در هر ساعت شبانه روز می توانید به نمازخانه بخش مراجعه نمایید . جهت بیمار نیز ترالی نماز در هر بخش مهیا می باشد .

ü       بوفه بیمارستان از ساعت 7 صبح الی 21 آماده سرویس دهی به شما عزیزان خواهد بود .

در صورت نیاز به کتابهای متنوع موجود در کتابخانه بخشها می توانید در طول روز از طریق سرپرستار بخش اقدام نمایید .