معرفی شرکت طبیب درمان بخش

شرکت طبیب درمان‌بخش (سهامی خاص)، مالک و موسس بیمارستان شفا خرم‌آباد

تاریخ تأسیس: 9/9/86

شماره ثبت: 6576

موضوع فعالیت: خدمات بهداشتی و درمانی

 

اعضاء هیأت مدیره:

دکتر هادی حسنی‌فر- مدیرعامل

دکتر روح‌اله فکوری - رئیس هیأت مدیره

خانم مریم اقبالی مقدم - نایب‌رئیس هیأت مدیره

خانم فریا فکوری - عضو هیأت مدیره