راهنمای دریافت گواهی ولادت :

با تشکر از این که بیمارستان شفا را  بعنوان محلی امن و مطمئن برای تولد فرزند دلبندتان انتخاب نمودید ، خواهشمندیم جهت دریافت گواهی ولادت فرزندانتان به نکات زیر توجه فرمایید: 

ü  جهت دریافت گواهی ولادت حضور یکی از والدین به همراه اصل شناسنامه های والدین و کارتهای ملی و کارت واکسیناسیون نوزاد الزامیست. 

ü ساعت تحویل مدارک به بلوک زایمان  هر روز از ساعت 7:30 الی 14 ( بجز روزهای تعطیل ) می باشد.

ü والدین محترم جهت دریافت  شناسنامه حداکثر ظرف مدت  15 روز بعد از تحویل گواهی ولادت، به اداره ثبت احوال مراجعه نمایند. 

 

همچنین یادآور می گردد : در صورت به همـراه نداشتن شناسنامه های مادر و پدر طبق قانون از صدور گـواهی ولادت معذوریم و هیچ کارت شناسایی دیگری جهت صدور گواهی ولادت پذیرفته نمی شود.