محدوده عملکرد:

پذیرش بیماران بین الملل به دو صورت انجام می گیرد:

الف) پذیرش سرپایی : خدمات مربوط بهCheck up  ، انجام امور اورژانسی ، کلینیکی و پاراکلینیکی با حضور کمتر از 24 ساعت

ب) بستری: کلیه خدماتی که با بستری بیمار در مدتی بیش از 24 ساعت ارائه می گردد

 جراحی قلب باز

 آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

 ناباروری و IVF

 جراحی‌های زیبایی

جراحی‌های عمومی

جراحی‌های چشم

 جراحی ارتوپدی

جراحی‌های ارولوژی

جراحی‌های گوش و حلق و بینی

جراحی‌های مغز و اعصاب

داخلی و ...

 

تبصره: پیوند عضو به بیماران بین‌الملل ممنوع بوده ولی پیوند قرنیه و مغز و استخوان بلامانع است.