آدرس: خرم آباد – بلوار پیروزی – بیمارستان فوق تخصصی شفا خرم آباد

تلفن:  ۲۴ – ۳۳۲۶۵۰۲۰ – ۰۶۶

خط ویژه بیمارستان : ۳۱۱۱  – ۰۶۶

مدیریت داخلی:  ۳۳۲۶۴۰۰۲ – ۰۶۶       

دفتر پرستاری:  ۳۳۲۶۵۰۵۵ – ۰۶۶    

فکس:  ۳۳۲۶۵۰۳۰ – ۰۶۶ 

 

 

انتقادات ، پیشنهادات و دریافت شکایات  :

در راستای اجرای طرح نظام انتقادات و پیشنهادات و دریافت شکایات ، در صورت بروز مشکل و اعلام شکایت ، گیرندگان خدمت می توانند به طرق زیر عمل نمایند :

– با شماره ۳۱۱۱-۰۶۶ داخلی ۲۰۴۲ یا ۳۳۲۶۴۰۰۲-۰۶۶ تماس حاصل نمایند .

– به مسئول رسیدگی به شکایات ( مدیر داخلی ) مراجعه نمایند .

– صندوق های انتقادات ، پیشنهادات و دریافت شکایات در مکانهای مختلف بیمارستان نصب گردیده و فرم های رسیدگی به شکایات جهت اعلا م کتبی در کنار صندوق ها موجود است که گیرندگان خدمت می توانند نظرات خود را به صورت کتبی یادداشت نمایند و برگه را در صندوق رسیدگی به شکایات بیاندازد .

–  ایمیل ریاست بیمارستان  dr.rfakoori@gmail.com

ایمیل بیمارستان  info.shafahospital@yahoo.com