بخش

شماره

بخش

شماره

بخش

شماره

بخش

شماره تلفن

بخش هاي اداري

كلينيك

بخش­هاي درماني

شماره­هاي مستقيم

مسئول دفتر رئیس هیئت مدیره

2186

مسئول كلينيك

2173

مسئول زایشگاه

2038

مرکز تلفن

33265020-24

رئيس و مسئول فني بيمارستان

2286

پذیرش کلینیک

2173

زایشگاه

2037

خط ویژه

3111

مسئول دفتر رئیس بیمارستان

2285

صندوق کلینیک

2192

منشي اتاق عمل

2061

دفتر رئیس هیئت مدیره

33265030

مسئول تداركات

2229

کپی کلینیک

2275

مسئول اتاق عمل

2071

رئیس و مسئول فني بیمارستان

33265048

رسيدگي به شكايات

2042

كلينيك ناباروری

2178

پکینک اتاق عمل

2072

آنكولوژي

33265025

مدير داخلي

2256

مسئول داروخانه

2183

ریکاوری اتاق عمل

2062

سوپروايزر

33265031

مدير منابع انساني

2233

بهداشتی داروخانه

2273

آنژیوگرافی

2067

كلينيك ناباروري

33265032

كارشناس کارگزینی

2231

سنگ شکن

2175

پست آنژیو

2064

بخش قلب باز

33265044

مدير مالي

2177

چشم پزشکی

2193

ICU قلب

2224

پذيرش كلينيك

33265045

دريافت و پرداخت حسابداری

2194

دندان پزشكي

2172

NICU

2045

فكس پذيرش بستري

33265049

كارشناس حسابداری

2189

آندوسكوپي

2195

CCU

2243

امور حقوقي

33265052

كارشناس حسابداری

2228

پوست و مو، لیزر

2137

ICU

2145

واحددرآمد

33265053

امین اموال

2201

نوار عصب و عضله

2288

بستری 1

2081

تلفكس تداركات

33261155

تحصیلداری

2259

ارتوپدی

2191

بستری 2

2103

زایشگاه

33265047

مسئول درآمد

2187

عینک فروشی

2278

بستری 3

2141

چشم پزشکی

33265048

مديردفتر پرستاری

2044

پاراكلينيك/راديولو‍ژي

منشی بستری1

2130

داروخانه

33265050

منشی دفتر پرستاری

2056

پذیرش پاراکلینیک

2014

منشی بستری 2

2129

CCU

33265051

مسئول واحد ترخیص

2043

صندوق و جوابدهي

2013

ناباروری

2239

ICU

33260690

واحد ترخیص

2053

رادیولوژی

2011

ناباروری

2236

آنژیوگرافی

33265054

مسئول واحد IT

2282

سی تی اسکن

2060

آزمايشگاه ناباروری

2237

IT واحد

33261154

كارشناسIT

2283

سونوگرافی

2021

ريكاوري مادر و نوزاد

2062

اتاق عمل

33260689

مسئول كميته­ها ورضايتمندي

2287

MRI

2012

پشتيباني

مسئول كلينيك

33265045

دبیرخانه و اتوماسيون

2252

پاراكلينيك/فیزیوتراپی

كارپردازي

2277

پذیرش بستری

33265049

اقتصاد درمان

2291

فيزيوتراپي

2215

تجهیزات پزشکی

2029

دفتر پرستاری

33265055

امور حقوقی

2184

پاراكلينيك/آزمایشگاه

اتوکلاو

2016

مدیر داخلی

33264002

بازرس مالي

2184

آزمایشگاه(پذيرش/جوابدهي)

2015

رختشویخانه

2017

تجهیزات پزشکی

33265028

مدارک پزشکی

2196

آزمایشگاه

2023

آشپزخانه

2019

دندانپزشکی

33265046

مسئول خدمات و بهداشت محیط

2254

مسئول فني آزمایشگاه

2025

کاخداری

2040

موبايل سوپروايزر

09379338097

بهداشت حرفه ای

2251

پاتولوژی

2026

آبدارخانه

2135

موبايل آمبولانس سيار

شفا خدمتي ماندگار براي همه نسل­ها

09169794395

كارشناس تغذیه

2257

اورژانس

تاسيسات

2020

كارشناس IPD

09907911547

مسئول انبار

2238

اورژانس

2031

خدمات محوطه

2039

مترجم IPD

09021175020

انبار

2181

منشي اورژانس

2032

شفا خدمتي ماندگار براي همه نسل­ها

 

وب سايت: www.shafahospital.com

اينستاگرام:shafa_hospital

dr.r.fakouri

سامانه پيامكي: 4-10006633265020

ايميل:Dr.rfakoori@gmail.com

آدرس پستي:لرستان خرم­آباد بلوار پيروزي

روابط عمومي بيمارستان شفا

كدپستي:6816989965

 

 

 

اعتبار بخشی/ بهبود كيفيت

2255

پزشک اورژانس(1)

2035

انتظامات

پزشک اورژانس(2)

2225

مسئول انتظامات

2080

پذیرش بستری

2227

انتظامات درب اصلی(1)

2139

تزریقات اورژانس

2226

انتظامات درب اصلی(2)

2212

پذیرش اورژانس

2033

انتظامات درب اورژانس

2230

صندوق اورژانس

2034

امور بيمه

آمبولانس

مسئول اموربیمه

2203

آمبولانس

2050

كارشناس بیمه-اقلام پزشكي

2245

سوپروایزر

كارشناس بیمه-نسخ داروخانه

2249

سوپروايزرآموزشي

2258

كارشناس بیمه-نسخ داروخانه

2247

سوپروایزر باليني

2058

كارشناس بیمه-ويزيت پزشكان

2248

سوپروایزر كنترل عفونت

2260

كارشناس بیمه-ويزيت پزشكان

2253

مدیر کارگاه

2276

مامور بیمه

2055

درب اصلي کارگاه

2274