بیمارستان فوق تخصصی شفا در۱۳۸۲/۳/۳ به عنوان کلینیک تخصصی شفا با داشتن بخش های اورژانس، آزمایشگاه، رادیولوژی،سونوگرافی،آندوسکوپی، دندانپزشکی، دانسیتومتری و لیزر افتتاح شد و سپس در ۱۳۸۸/۸/۸ با تکمیل فازهای توسعه به عنوان بیمارستان فوق تخصصی شفا با ۱۱۰ تخت مصوب به بهره برداری رسید. این مرکز در دو بلوک ساختمانی با زیربنای تقریبی ۹۰۰۰مترمربع و زمینی به وسعت ۶۴۰۰مترمربع ساخته شد