• اخذ درجه یک اعتباربخشی ملی در ۴ سال متوالی
  • اخذ گواهینامه استقرار سیستم هموویژلانس
  • کسب رتبه یک استانی هموویژلانس
  • راه اندازی بخش ناباروری و سقط مکرر برای اولین بار در استان
  • ارائه خدمات فوق تخصصی در رشته های مختلف از قبیل جراحی قلب باز و پیوند دریچه ، آنژیوگرافی عروق قلبی و …