.ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستان شفا انجام شد

نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ: 1395/12/14

ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان شفا از تاریخ  95/12/14  الی 95/12/15  به مدت دو روز انجام گردید . ارزیابان اعتبار بخشی وزارت بهداشت از تمامی بخش ها و  واحد های بیمارستان بازدید کرده و رعایت استاندارد های تعریف شده توسط وزارت بهداشت  را در بیمارستان بررسی نمودند.

نظرات کاربران


نام شما  
ایمیل
نظر شما  
متن امنیتی