جراحي پلاستيك و زيبايي

 رشته جراحي پلاستيك و ترميمي شاخه هاي مختلفي بوده كه در دو گروه بزرگ و زير گروه هاي متعدد فعاليت مي كند .

شاخه جراحي زيبايي بيشتر به بازسازي اندام و ارگان هايي از بدن مي پردازد كه بر اثر افزايش سن يا تغييرات فيزيكي نياز به بازنگري مجدد و رفع بي شكلي هاي به وجود آمده دارد

شاخه جراحي ترميمي به رفع ناهنجاري هاي مادرزادي ، نقايص اكتسابي و بازسازي دوباره اندام هاي آسيب ديده مي پردازد.

بخش جراحي پلاستيك ، زيبايي و ترميمي بيمارستانن شفا با بهره گيري از متخصصين صاحب نام به درمان بيماران نيازمند اين رشته پرداخته است جراحي هاي زيبايي انجام شده در اين بخش را مي توان به موارد زير تقسيم نمود

جراحي زيبايي شكم : در اين نوع جراحي ، شكم و پهلوي بيماران كه بر اثر زايمان يا چاق و لاغر شدن دچار افت و بي قوارگي شده است توسط جراح برداشته شده و بدن به حالت اوليه برگردانده مي شود

جراحي زيبايي پستان : در اين جراحي ، پستان هاي كوچك با گذاشتن پروتز بزرگتر يا قرينه شده و در صورت بزرگ بودن كوچكتر شده و شكل طبيعي خود را بدست مي آورند

جراحي زيبايي بيني : در اين جراحي ، شكل و تيغه بيني مورد جراحي قرار گرفته و مشكلات زيبايي يا تنفسي بيمار بازنگري شده و به حالت طبيعي يا دلخواه بيمار تغيير پيدا خواهد كرد

جراحي زيبايي چهره : در اين نوع جراحي ، تغييرات افزايش سن در چهره مورد بازنگري قرار مي گيرد و تلاش خواهد شد كه با رفع چين و چروك ها و افتادگي هاي آن ، زيبايي را به اين عضو مهم و حتي گردن برگرداند

جراحي زيبايي اندام : در اين نوع جراحي ، اندامي كه بر اثر چاقي يا لاغري دچار بي قوارگي شده است با تكنيك هاي متعدد يا با استفاده از ليپوليزر و ليپوساكشن تحت عمل جراحي قرار خواهد گرفت و در جهت رفع نواقص به وجود آمده ، اقدام خواهد شد

بايد توجه داشت كه با بکارگیری تكنيك‌های مختلف چه جراحی، چه انتقال چربی و چه استفاده از پروتزهای مختلف می‌توان بدن و چهره دلخواه بيمار را در حد قابل قبول بازسازی کرد، سازمان فكری بيمار را آرام نمود و روحيه از دست رفته را به او برگرداند و دورنمای زندگی را برای او شيرين كرد