رادیولوژی

رادیولوژیست‌ها مشاور پزشکان بالینی در امور تشخیصی بوده و رادیولوژیست اینترونشنال در امر درمان بیمار نیز دخالت مستقیم دارد که با هزینه کمتری و تهاجم کمتری بیماری را درمان می‌نماید.

 رادیولوژی از دو کلمه رادیو Radio به معنی موج تابش یا اشعه ولوژی یا لوگوس Logus یعنی بیان تشکیل شده است یعنی مطالبی که از زبان اشعه بیان می‌شود که عبارت از تصویری می‌باشد که با اشعه ایکس تهیه می‌گردد. اشعه ایکس تا زمان کشف آن توسط دکتر ویلیام کنراد رونتگن در سال 1895 اشعه‌ای مجهول بود در حالیکه امروز یک شاگرد دبیرستانی هم می‌داند که اشعه ایکس جزو اشعه‌های کاتدیک بوده وخواص آن کاملا برای انسان شناخته شده است

اشعه ایکس از تمام مواد از گاز، مایع و جامدات عبور کرده و البته هر چه جامدات دارای عدد اتمی بالائی  باشند کمتر اشعه را عبور می‌دهند مثلا سرب پرده حاجب خوبی است که می‌تواند جلو عبور اشعه را بگیرد لذا در اطاق‌های اشعه به منظور حفاظت لای دیوارها از ورقه‌های سرب نازک استفاده می‌شود.

دستگاه‌هایی که در رادیولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از رادیولوژی ساده معمولی برای تهیه تصویر ریه و استخوان و...،  رادیولوژی دیژیتال که عمدتا برای آنژیوگرافی استفاده می‌شود و دستگاه سیتی‌اسکن برای تهیه تصاویر دیژیتال مقطعی که بدن را از نظر تصویری عین کالباس به ورقه‌هائی تقسیم می‌نماید

عبور اشعه ایکس از بدن ایجاد درد و خونریزی نمی‌کند ولی بدون ضرر هم نیست اما در حد استانداردهای پزشکی و رادیولوژی و با مراقبت متخصص رادیولوژی و تکنسین‌ها، بدون ضرر یا کم ضرر هستند اما در مقادیر زیاد می‌تواند منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر روی بدن شود

مسئول بخش: حسین بابایی - تعداد کارکنان 7 نفر - خدمات یک نفر