سونوگرافی

 

 بیمارستان فوق تخصصی شفا مجهز به یکی از پیشرفته ترین دستگاه های سونوگرافی آماده پذیرش بیماران درروزهای شنبه تا پنجشنبه ) صبح و عصر ) می باشد .
 با استفاده از این دستگاه انواع سونوگرافی های بارداری و زنان، شکم و دستگاه گوارش ، کلیه ، مثانه ، کبد و سایر اعضاء بدن سونوگرافی  Intervention ، کالر داپلر و NT با کیفیت ، سرعت و دقت بهتری انجام می شود ./ ۳۱۱۱ – ۰۶۶ داخلی ۲۰۱۴


 شماره تماس : ۲۴ – ۳۳۲۶۵۰۲۰ – ۰۶۶

داخلی۲۰۱۴

خط ویژه : 066-3111