چشم پزشکی

کلینیک چشم   :

این مجموعه مفتخر است با بهره‌گیری از پزشکان حاذق و امکانات به‌ روز به معاینه و درمان بیماران چشمی می پردازند. با اعتقاد بر این که می تواند تمامی انتخاب های ممکن را برای بهبود بینائی و به دنبال آن بهبود کیفیت زندگی بیماران در اختیار ایشان قرار دهد . این مجموعه با برخورداری از پزشکان حاذق و امکانات به‌ روز چشم پزشکی در تشخیص بیماری ها و درمان بیماران، توانسته است خدمات درمانی مطلوبی را به مراجعین عزیزمان ارائه دهد و همواره در تمامی عرصه های علمی، عملی و تکنولوژیک برتری خود را حفظ نموده است.

 خدمات چشم پزشکی از معاینات اولیه، تصویربرداری تا اعمال جراحی چشم در این مرکز انجام می شود. در کلینیک چشم پزشکی شفا خدمات چشم‌ پزشکی منحصربه فرد ، مراجعین  در کمترین فاصله از محل زندگی و به دور از رنجش‌های ناشی از ترددهای مکرر بهره‌ مند شوند.

 کلینیک چشم پزشکی مجهز به دستگاه یاگ لیزر

یکی از شایع ترین عوارض جراحی آب مروارید ( کاتاراکت ) کدورت کپسول خلفی یا کاتاراکت ثانویه است که موجب کاهش دید بیمار ماه ها یا سال ها پس از جراحی آب مروارید می شود . خوشبختانه امروز با روش های پیشرفته لیزر می توان این کدورت را از بین برد. که این کار توسط دستگاه یاگ لیزر انجام می شود و نیاز به بستری و جراحی ندارد و به صورت سرپایی در کلینیک چشم انجام می پذیرد .