بخش داروخانه

 

 
 
 
 
 
 
 
 

داروخانه بیمارستان شفا، تأمین کننده دارو و استوک مورد نیاز بيماران بستري و مراجعین محترم است

یکی از ویژگی‌های داروخانه بیمارستان، وجود کلیه تجهیزات و داروهای خاص پزشکی بوده که به دلیل قیمت بالا، در داروخانه سایر بیمارستان‌ها کمتر موجود است.

همچنین در صورتی که دارویی وجود نداشته باشد، داروخانه نسخه بیمار بستري بخش را از سایر مراکز تهیه می‌کند

طرف قرارداد با بيمه هاي پايه ( تامين اجتماعي ، خدمات درماني ،‌ نيروهاي مسلح ) و بيمه هاي تكميلي

 

 مسئول بخش: خانم آزادي

تلفن : 06633265020

خط ويژه: 3111 داخلي: 2183 - 2273