اورژانس

 

 • پزشکان با تجربه و پرسنل متعهد بصورت ۲۴ ساعته با بهره گيري از تجهیزات مدرن و آخرين توانمنديهاي طب اورژانس آماده ارائه خدمات پزشکی و پرستاری بصورت شبانه روزي به مراجعین محترم میباشند. يكي از ويژگي هاي بارز اورژانس بيمارستان شفا حضور همزمان دو پزشك در شيفت شب، جهت جلوگیری از تاخیر در ارائه خدمات مي باشد.

  خدمات بخش اورژانس
  ویزیت  ۲۴ ساعته 
  سرم درمانی و تزریقات 
  پانسمان، بخیه و آتل بندی
  گچ گیری و باز کردن گچ
  درآوردن جسم خارجی از چشم و گوش و بینی
  شستشوی گوش
  نوار قلب، تست قند خون
  اندازه گیری و کنترل فشار خون
  جراحی اورژانسی در تصادفات و حوادث
  جراحی های سرپایی(انجام تمامی اعمال جراحی محدود)
  بستری موقت( بستري زير 6 ساعت)

  قسمت های مختلف بخش اورژانس
  ۷ تخت فعال، یک تخت ICU، یک تخت CCU، یک تخت مسمومیت
  دو دستگاه آمبولانس موبایل
  اتاق(CPR) عملیات احیاء قلبی ریوی 
  اتاق عمل سرپایی
  اتاق گچ گیری
  اتاق کودکان
  اتاق ایزوله(مجهز یه اتاق پیش ایزوله و باکس وسایل حفاظت فردی)
  تریاژ

  👈 تعداد  ۶۰ نفر نیروی درمانی اعم از پزشك و پرستار مشغول به فعالیت در بخش اورژانس هستند.
  👈 مسئول بخش : کرمیان
  📞شماره تلفن : 06633265020 
  خط ويژه : 3111 داخلي: 2031