NICU

بيمارستان فوق تخصصي شفا_ NICU  و نوزادان

از جمله خدمات ارائه شده در این بخش: بستري نوزادان بدحال(NICU) رسيدگي به نوزادان تازه متولد شده ،‌خدمات فتوتراپی، اکسیژن تراپی، قرار دادن نوزاد زیر دستگاه رسپیراتور، مانیتورینگ، تعویض خون و تزریق خون است.

رسيدگي مناسب به نوزادان يكي از ويژگي هاي مهم بخش NICU و نوزادان مي باشد.

تمامی تجهیزات موجود در بخش از دستگاه های پیشرفته و به روز است.

وجود اتاق مادر در بخش که امکان حضور شبانه روزی مادر را فراهم کرده و به صورت رایگان در اختیار مراجعین قرار می گیرد.

تمامی پزشکان این بخش، متخصص و فوق تخصص کودکان و نوزادان هستند

     14 تخت فعال در بخش وجود دارد

14 نفر از پرسنل بيمارستان بصورت شبانه روزي آماده خدمت رساني به مراجعه كنندگان عزيز مي باشند

مسئول بخش : حدیث رضایی - تعداد کارکنان 11 نفر - خدمات 3 نفر

شماره تلفن : 06633265020 خط ويژه : 3111 داخلي 2045