جراحی قلب باز

جراحي قلب

از ابتداي تاسيس بيمارستان شفا نيت و همت رياست بيمارستان بر اين قرار گرفته بود كه امكانات و شرايط لازم براي انجام دشوارترين و پيچيده ترين عمل هاي جراحي فراهم گردد و با در دسترس قراردادن بالاترين امكانات و تخصص هاي پزشكي از اتلاف هزينه و سرگرداني هم استاني هايي كه به دنبال بالاترين سطح خدمات پزشكي هستند، جلوگيري كند بر اين اساس بود كه تجهيز و توسعه بخش آنژيوگرافي و جراحي قلب بيمارستان با بكارگيري آخرين و پيشرفته ترين دستگاهها در دستور كار قرار گرفت. بيمارستان همواره خود را ملزم به استفاده از آخرين دستاوردهاي تكنولوژيك دانسته است.  در سال 1394 با دعوت از جراح عاليقدر "دكتر امين وحداني فوق تخصص جراحي قلب" به اين مركز، دفتر تازه اي در درمان بيماران قلبي در بيمارستان شفا گشوده شد.

 

دكتر وحداني دارنده دو مدرك برد فوق تخصص در جراحي قلب از پانزده سال قبل تاكنون بعنوان جراح قلب و عروق مشغول خدمت رساني به بيماران قلبي بوده است ايشان در سال 1384 بنا به صلاحديد معاون وزير براي تاسيس و راه اندازي بخش جراحي قلب در استان لرستان، به خرم آباد دعوت شدند و با زحمات طاقت فرسا براي تهيه امكانات، تربيت و آموزش پرسنل مجرب در نهايت در سال 1385 اولين عمل جراحي قلب در استان لرستان انجام گرفت و پس از آن به مدت ده سال خدمات درخشان در بيمارستان دولتي و پس از انجام چند هزار عمل جراحي قلب در زمينه بيماريهاي مادرزادي قلب كودكان، بيماريهاي دريچه اي قلب، بيماريهاي شريان هاي كرونري قلب، بيماريهاي مرتبط با تروما، جراحي هاي قلبي و عروقي در نهايت مسئوليت بخش جراحي قلب بيمارستان شفا را پذيرفتند و از ابتداي حضورشان در اين مركز با انجام بيش از يكصدو هفتاد عمل جراحي قلب موفق، آرامش و شادي را به خانواده هاي ايشان بازگرداندند.

شماره تماس : 06633265020

خط ويژه: 3111

داخلي: 2185

 كانال اطلاع رساني بيمارستان شفا:

@shafakhoram