تیم پزشکی بیمارستان فوق تخصصی شفا

دکتر مهری شیرمحمدی

جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر سید محمد کاظم رضوی

جراح و متخصص زنان و زایمان

نسرین اسلامی زاده

جراح متخصص زنان و زایمان

دکتر الهام علی حسینی

جراح متخصص زنان و زایمان

دکتر مانیا سپهوند

جراح متخصص زنان و زایمان

دكتر پروين خرمي

جراح و متخصص زنان و زايمان

دكتر زهره نورائي

متخصص زنان و زايمان

دكتر پروين خرمي

جراح و متخصص زنان و زايمان

دكتر فاطمه بروجردي

جراح و متخصص زنان و زايمان

دكتر ناهيد لرزاده

جراح و متخصص زنان و زايمان

دكتر معصومه جعفري

متخصص كودكان و نوزادان