گردشگری پزشکی (Medical Tourism) ​گردشگری طبیعت درمانی (Curative Tourism) گردشگری تندرستی (Wellness Tourism)

1395/11/03

درواقع گردشگری پزشکی رایج ترین و حساس ترین زیر شاخه گردشگری سلامت است. این سفر عموما برای درمان بیماری یا انجام عمل جراحی و یا چک آپ سلامت گردشگر در کلینیک‌ها و بیمارستان‌های کشوری با امکانات پزشکی بالا و هزینه‌های درمانی مناسب انجام می‌گیرد. گردشگری پزشکی یا گردشگری درمانی حساس‌ترین نوع گردشگری در بین تمام انواع گردشگری‌ها است.

بیشتر بخوانید
گردشگری پزشکی (Medical Tourism)
​گردشگری طبیعت درمانی (Curative Tourism)
گردشگری تندرستی (Wellness Tourism)

توریسم درمانی یا گردشگری سلامت چیست؟/زیر شاخه های گردشگری سلامت

1395/11/02

در این نوع سفر، گردشگر به دنبال آرامش است و برای رهایی از تنش های زندگی روزمره و تجدید قوا، بدون مداخله و نظارت پزشکی راهی سفر می شود. معمولا این گردشگران بیماری جسمی مشخصی ندارند . ارتقای ابعاد وسیع اقتصادی از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی، درآمدزایی، کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه می‌شود. در ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ از ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.

بیشتر بخوانید
توریسم درمانی یا گردشگری سلامت چیست؟/زیر شاخه های گردشگری سلامت

سهم ایران از گردشگری سلامت

1395/11/01

برخلاف خدمات به ظاهر یکسانی که درسفرهای درمانی به متقاضیان و گردشگران ارائه می‌شود، بسته به هدف نهایی بیمار، مقصد دریافت این خدمات و هزینه درمان ، سفر درمانی برای هرگردشگر و درهر کشوری ،معنا و مفهوم متفاوتی دارد.

بیشتر بخوانید
سهم ایران از گردشگری سلامت

تجارب موفق در گردشگری سلامت

1395/11/01

رابطه سلامت با گردشگری را می‌توان از جهات متعددی بررسی کرد؛ حفظ سلامت گردشگر مهم‌ترین رابطه بین این دو مفهوم تلقی می‌شود. دلایل زیادی موجب رونق‌گرفتن گردشگری سلامت در جهان امروز شده‌اند ..

بیشتر بخوانید
تجارب موفق در گردشگری سلامت

چگونه در توریسم ‌سلامت «برند» شویم

1395/10/30

امروزه کشورهایی که برای افزایش درآمد ناخالص ملی خود از طریق گسترش بازار خدمات برنامه‌ریزی کرده‌اند، بازار گردشگری را به عنوان مهم‌ترین بازار با گردش مالی، اشتغالزایی مولد و حاشیه سود بالا یافته‌اند.

بیشتر بخوانید
چگونه در توریسم ‌سلامت «برند» شویم

مقدمه ای بر گردشگری سلامت

1395/10/29

از بسیاری جهات می توان این شکل از توریسم را قدیمی ترین نوع گردشگری تلقی نمود؛ چرا که از دوران باستان، رومیان و یونانیان در پی توجه و علاقه به حفظ سلامتی خود به این نوع گردشگری می پرداختند.

بیشتر بخوانید
مقدمه ای بر گردشگری سلامت

گردشگری سلامت چیست؟

1395/10/28

ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﺰا در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و داﻣﻨﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ادامه با کجارو همراه باید تا با این شاخه از گردشگری به‌طور کامل آشنا شوید.

بیشتر بخوانید
گردشگری سلامت چیست؟

توریسم علمی؛ برگ برنده صنعت گردشگری ایران

95/10/09

گردشگری به عنوان زمینه ای برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی سال هاست مورد نظر دولت ها قرار دارد. در این میان صنعت گردشگری به دلیل استقبالی که از آن می شود، درآمدزایی بالایی برای دولت ها ایجاد کرده و به همین دلیل برنامه ریزی های وسیعی برای حوزه انجام می شود و همه ساله شاخه های جدیدی به این صنعت پول ساز اضافه می شود.

بیشتر بخوانید
توریسم علمی؛ برگ برنده صنعت گردشگری ایران