معرفي رشته داروسازي باليني (فارماكوتراپي)

ندرد

💥 تعریف: از آنجائیکه بررسی وضعیت دارویی بیماران و آموزش به بیمار یا همراه او در مورد نحوه مصرف صحیح داروها و پیگیری بعدی مثل چک کردن غلظت سرمی داروها، بررسی وضعیت کلیوی و کبدی بیمار از اهمیت بالایی برخوردار است، هنگام ترخیص بیمار از بیمارستان، ویزیت فارماکوتراپی توصیه می گردد.

بیشتر بخوانید

روز پزشك

ندارد

يكم شهريورماه ، به پاس بزرگداشت ابوعلی سينا ستاره پرفروغ عرصه طب در ايران ، روز پزشک ناميده شده است

بیشتر بخوانید